Dokumentenmappen

17 Produkte
Portfolio A4 Berkely mit Reissverschluss
SKU: BERKELYA4ZIPPRT
CHF ‎19.00
Portfolio A4 Cardiff mit Reissverschluss
SKU: CARDIFFZIPPRT
CHF ‎27.50
Portfolio A4 Ebony mit Tragegriff
SKU: EBONYA4BRIEFCASEPRT
CHF ‎30.00
Leder-Portfolio A4 Avenue Harvard mit Reissverschluss & Geschenkbox
SKU: HARVARDA4LEATHERZIPPRTBOX
CHF ‎55.00
Portfolio A4 University
SKU: UNIVERSITYA4PRT
CHF ‎7.75
Portfolio A4 Stanford aus Mikrofaser mit Reissverschluss
SKU: STANFORDA4MICROFIBERZIPPRT
CHF ‎25.50
Konferenzsammelmappe Goult
SKU: GOULTCONFOLDER
CHF ‎3.45
Portfolio Ebony A5
SKU: EBONYA5PRT
CHF ‎10.50
Portfolio Ebony A4 mit Reissverschluss
SKU: EBONYA4ZIPPRT
CHF ‎17.65
Portfolio Ebony A4
SKU: EBONYA4PRT
CHF ‎11.95
A5-Tablet-Tasche Carros
SKU: CARROSA5PRT
CHF ‎14.95
Aktenmappe Callas
SKU: CALLASA4PRT
CHF ‎14.75
A4-Aktenmappe Bandol
SKU: BANDOLA4PRT
CHF ‎19.45
Portfolio Avenue Arun mit Box
SKU: AVENUEARUNPRT
CHF ‎12.95
Portfolio Torpa President
SKU: TERENAPRESPORT
CHF ‎45.00
Aktenmappe Torpa
SKU: TERENABRIEFCASEPORT
CHF ‎40.00
Portfolio Torpa Kurier A5
SKU: TERENACOURIERA5
CHF ‎29.00